Úplata za ŠD


 

  ÚPLATA za využívání ŠD 

   
   
   
        
         
         
 

Úplata za ŠD je stanovena pokynem ředitele ZŠ ve výši 750,- Kč za pololetí.

Tato částka se skládá ze dvou položek: 600,- Kč na účet školy, 150,- Kč pro potřeby družiny (materiál, ...)

Úplata  je nevratná s výjimkou dlouhodobé nemoci dítěte. 

 

 

   

 

 

 

 

Úplata je splatná prvních 14 dní každého pololetí (září, únor).

 

 

Tuto částku  je možno uhradit v hotovosti v kanceláři ZŠ u ekonomky každý den před vyučováním od 7:30 do 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

Účet školy: 51-5660760227/0100. 

 

Variabilní symbol Vašeho dítěte je jeho rodné číslo, do poznámky příjemci uveďte jméno dítěte. 

 

 

 

 

 

 


 


Kontakt

Školní družina při ZŠ Kounice

ZŠ Kounice
Kounice 363
289 15Mobil do ŠD: 720 576 168
Telefon ZŠ: 321 695 873

www.zskounice.cz